แผนการตลาดของบริษัท
ตำแหน่งของบริษัท มีทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง ได้แก่
1.Member
2.Diamond
3.Master
4.Grand Master

1.ตำแหน่ง Member คือสมาชิกที่สมัครในครั้งแรกและซื้อ สินค้าครบ 368 PV รับรายได้ PV รวมทั้งบริษัท 1% 

2.ตำแหน่ง Diamond คือนักธุรกิจ ที่ซื้อสินค้าครบ 368 PV และมีสมาชิก ใต้สายงาน 20 คน รับรายได้ PV รวมทั้งบริษัท 2%

3.ตำแหน่ง Master คือนักธุรกิจ ที่ซื้อสินค้าครบ 368 PV และมีสมาชิก  ใต้สายงาน 80 คน รับรายได้ PV รวมทั้งบริษัท 3%

4.ตำแหน่ง Grand Master คือนักธุรกิจ ที่ซื้อสินค้าครบ 368 PV และมีสมาชิก ใต้สายงาน 320 คน รับรายได้ PV รวมทั้งบริษัท 4%

หมายเหตุ 1 PV เท่ากับ 1 บาท / ขึ้นตำแหน่งแล้ว รับตำแหน่งเดิมตลอด
 
รายได้ PV รวมทั้งบริษัท คิดจาก PV ทั้งหมด ของบริษัทในเดือนนั้น และนำมาหาร จำนวนตำแหน่งของนักธุรกิจเท่าๆกัน
นักธุรกิจ สามารถมี สมาชิกที่แนะนำ ติดตัวได้ ไม่จำกัด และมีสมาชิกแนะนำ ลึกถึง 3 ชั้น 
โดยการคำนวณรายได้ของนักธุรกิจ จะนำ PV ทั้งหมด ของสายงาน มาคำนวณ และคูณด้วย เปอร์เซ็นรายได้ของแต่ละตำแหน่ง
โดยคำนวณ PV ลึก 3 ชั้น เท่านั้น โดยนับ สมาชิกที่เราแนะนำ เป็น ชั้น ที่ 1 
สมาชิกที่เราแนะนำ ได้ แนะนำสมาชิกต่อไปอีก ชั้นนี้ คือชั้นที่ 2 ของเรา และแนะนำต่อๆไป จนครบ 3 ชั้น จึงนำ PV ทั้งหมดของ 3 ชั้นเท่านั้น มาคำนวณ
โดยการคำนวณนั้น
ชั้นที่ 1 คำนวณ PV เท่ากับ 2.5 %
ชั้นที่ 2 คำนวณ PV เท่ากับ 1.5 %
ชั้นที่ 3 คำนวณ PV เท่ากับ 1 %
รวมรายได้ 3 ชั้น รวมที่ 5 % 
และมี PV ส่วนตัวอีก 1% รวม 6 %

ยกตัวอย่างเช่น  คุณแพท  มีสมาชิก ใต้สายงาน ชั้น ที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3 จำนวน 350 คน ซื้อสินค้า และมี PV ทั้งหมดในสายงาน 935,000 คะแนน โดยแบ่งเป็น
ชั้นที่ 1 เท่ากับ 435,000 PV คูณ 2.5% เท่ากับ 10,875 บาท
ชั้นที่ 2 เท่ากับ 300,000 PV คูณ1.5 % เท่ากับ 4,500 บาท
ชั้นที่ 3 เท่ากับ 200,000 PV คูณ 1 % เท่ากับ 2,000 บาท
(มีนักธุรกิจ 320 คน ในสายงาน และเป็นตำแหน่ง Grand Master เพียงท่านเดียวทั้งบริษัท รับรายได้ PV รวมทั้งบริษัท อีก 4 % เท่ากับ 37,400 บาท) และ PV ส่วนตัว 368 PV เท่ากับ 3.68 บาท
รวมรับรายได้ทั้งหมด 54,778.68 บาท 

www.98Million.com By Million Online 2022